fun88手机版,fun88首页,fun88体育首页下载,fun88体育官网登录,fun88体育网站,fun88官方网站下载

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Vật liệu Xiangyuan Hồ Bắc (sau đây gọi là “Công ty”, “Vật liệu Xiangyuan” hoặc “chúng tôi”) cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người truy cập khi tương tác với nội dung, sản phẩm và dịch vụ trên trang web của chúng tôi (sau đây gọi là “trang web”). 

Vui lòng đọc kỹ và tìm hiểu rõ Chính sách bảo mật này trước khi sử dụng trang web, sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn xác nhận và chấp nhận các điều khoản trong Chính sách bảo mật này và trang web sử dụng của chúng tôi, trang này quy định các mục đích sử dụng, miễn trừ trách nhiệm và hạn chế trách nhiệm áp dụng khi sử dụng trang web này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web này.


1. Chúng tôi thu thập những loại thông tin nào về bạn

Khi bạn tương tác với chúng tôi thông qua trang web này, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân và thông tin khác về bạn như sau:

Bình thường thì bạn có thể truy cập vào hầu hết các trang web của chúng tôi mà không bị tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, ví dụ: tên của bạn, công ty, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email. Chúng tôi có thể theo dõi địa chỉ miền Internet mà bạn truy cập, thời gian bạn truy cập trang web, các phần của trang web mà bạn đã truy cập và thông tin bạn thu được để phân tích dữ liệu tìm hiểu xu hướng và thống kê khách hàng, nhưng đối với bạn, người truy cập trang web sẽ được giữ trạng thái ẩn danh, trừ khi bạn tự nguyện tiết lộ danh tính của mình cho chúng tôi.

Khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin như vậy, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn, ví dụ khi bạn liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu trên trang web hoặc liên kết email.

Nếu bạn chọn cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tôn trọng niềm tin của bạn đối với chúng tôi. Việc cung cấp thông tin như vậy hoàn toàn phụ thuộc vào bạn; chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin liên hệ (ví dụ: tên, công ty, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email hoặc cách bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi).

Khi bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý chúng tôi sử dụng dữ liệu đó theo Chính sách bảo mật này.


2. Thông tin khác

Dữ liệu không thể nhận biết: Khi bạn tương tác với chúng tôi thông qua trang web này, chúng tôi có thể nhận và lưu trữ một số thông tin không thể nhận biết dữ liệu cá nhân. Thông tin này được thu thập một cách bị động thông qua các công nghệ khác nhau và hiện tại không thể sử dụng để nhận biết bạn. Chúng tôi có thể tự động lưu trữ thông tin này, hoặc thông tin này có thể được bao gồm trong cơ sở dữ liệu mà các công ty liên kết, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sở hữu và đang duy trì. Trang web này có thể sử dụng thông tin này và kết hợp nó với thông tin khác để theo dõi mục đích như tổng số lượng người truy cập trang web của chúng tôi, số lượng người truy cập trên mỗi trang của trang web của chúng tôi, và tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet của người truy cập. Cần lưu ý rằng trong quá trình này không nên cung cấp hoặc sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

Trang web này có thể sử dụng "cookies" và các công nghệ theo dõi khác để lưu trữ thông tin mà người dùng cung cấp. Cookies là thông tin được gửi từ máy chủ trang web đến trình duyệt của người dùng. Cookies có thể bao gồm thông tin về đăng nhập hoặc đăng ký, phần ưu tiên của người dùng, thời gian dành trên trang web và các trang đã truy cập. Chúng tôi sử dụng thông tin này để nhận biết bạn và tùy chỉnh trang web này cũng như cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web này. Bạn có thể quản lý việc lưu trữ cookies trên máy tính của mình thông qua các tính năng mà hầu hết các trình duyệt cung cấp. Ví dụ, hầu hết các trình duyệt cho phép bạn thiết lập thông báo khi nhận được cookies, hoặc bạn có thể chọn để trình duyệt chặn cookies, nhưng hãy lưu ý rằng việc không chấp nhận cookies có thể giới hạn việc sử dụng một số tính năng của trang web.

Dữ liệu cá nhân tổng hợp: Để hiểu rõ hơn và phục vụ người dùng tốt hơn, chúng tôi có thể sẽ tiến hành nghiên cứu về dân số, sở thích và hành vi của khách hàng dựa trên dữ liệu cá nhân và thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi, và đưa ra các đề xuất dựa trên điều này. Nghiên cứu này có thể được tổng hợp, phân tích và chia sẻ với các công ty liên kết, đại lý và đối tác thương mại của chúng tôi. Thông tin tổng hợp này sẽ không được sử dụng để nhận biết danh tính của bạn. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu thống kê tổng hợp về người dùng để mô tả dịch vụ của chúng tôi cho các đối tác kinh doanh hiện tại và tiềm năng, cũng có thể cung cấp cho bên thứ ba cho mục đích hợp pháp khác.

 

3. Cách mà chúng tôi thu thập thông tin về bạn

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua ba cách:

Thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi (ví dụ thông tin liên lạc và thông tin khác được cung cấp thông qua dịch vụ hỗ trợ khách hàng);

Thông tin chúng tôi thu thập từ việc bạn sử dụng một số tính năng trên trang web của chúng tôi (ví dụ theo dõi hạng mục,...);

Thông qua các cơ chế theo dõi tự động (ví dụ cookie).

 

4. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào

Chúng tôi sẽ tuân thủ Chính sách bảo mật khi sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp. Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân vì một lý do nào đó, chúng tôi có thể liên kết dữ liệu cá nhân đó với lý do bạn cung cấp. Ví dụ, nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua email, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp để trả lời câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề của bạn. Ngoài ra, nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân để truy cập vào dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp quyền truy cập vào dịch vụ đó cho bạn và theo dõi việc sử dụng dịch vụ đó của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin không thể nhận biết được khác mà chúng tôi thu thập thông qua trang web này để giúp chúng tôi cải thiện nội dung và chức năng của trang web này, từ đó tìm hiểu rõ hơn về người dùng của chúng tôi và tiến hành cải thiện dịch vụ.

 

5.Chúng tôi ủy quyền xử lý, chia sẻ, chuyển nhượng, tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như thế nào

1) Ủy quyền xử lý

Nếu chúng tôi thuê nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, chúng tôi sẽ ký kết các thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt với các công ty, tổ chức và cá nhân mà chúng tôi ủy quyền xử lý thông tin cá nhân, yêu cầu họ xử lý thông tin cá nhân theo yêu cầu của chúng tôi, Chính sách bảo mật của chúng tôi và bất kỳ biện pháp bảo mật và an ninh nào khác liên quan.

2) Chia sẻ

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với nhiều bên thứ ba khác nhau. Ví dụ:

Các công ty con và các công ty liên kết của chúng tôi;

Các bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, bao gồm theo dõi việc sử dụng và phân tích dữ liệu, chẳng hạn như nguồn gốc của yêu cầu trang web, địa chỉ IP hoặc tên miền của bạn, ngày và giờ yêu cầu trang, trang web nguồn và các tham số khác trong URL; Những bên cung cấp dịch vụ này có nghĩa vụ pháp lý không thể tiết lộ và sử dụng thông tin mà không có sự cho phép của chúng tôi;

Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ máy chủ cho trang web của chúng tôi, các bên thứ ba vận hành các tính năng khác nhau của trang web của chúng tôi, cung cấp dịch vụ bảo mật thông tin, gửi email, phân tích dữ liệu và cung cấp kết quả tìm kiếm và liên kết; Những bên cung cấp dịch vụ này có nghĩa vụ pháp lý không thể tiết lộ và sử dụng thông tin mà không có sự cho phép của chúng tôi;

Chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin theo yêu cầu của tòa án, lệnh truy cứu, quy trình chuẩn bị hợp pháp cho vụ kiện, yêu cầu của cơ quan quản lý hoặc trong trường hợp pháp lý cho phép, yêu cầu cung cấp thông tin, bao gồm trường hợp chúng tôi cảm thấy hợp lý, cần thiết hoặc thích hợp để điều tra, ngăn chặn các hành động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận hoặc tiềm ẩn đe dọa về an ninh cá nhân của bất kỳ ai; từ đó cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý, tòa án, bên thứ ba và các tổ chức khác;

Chúng tôi cần phải tiết lộ thông tin để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của bên thứ ba; mua hoặc có ý định mua toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc cổ phần của chúng tôi bởi bất kỳ bên thứ ba nào; bên thứ ba mà chúng tôi thu mua một phần hoặc toàn bộ; bên thứ ba mà chúng tôi sáp nhập; bên thứ ba kế thừa chúng tôi và tiếp tục vận hành toàn bộ hoặc một phần của doanh nghiệp chúng tôi; những bên thứ ba này đều có nghĩa vụ pháp lý không thể tiết lộ và sử dụng thông tin mà không có sự cho phép của chúng tôi;

Nếu thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ lý do gì mà Chính sách bảo mật này không quy định, bạn sẽ nhận được thông báo và có cơ hội yêu cầu chúng tôi không chia sẻ thông tin loại này.

3)Chuyển nhượng

Chúng tôi sẽ không chuyển nhượng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty, tổ chức hoặc cá nhân nào, ngoại trừ các trường hợp sau:

Chuyển nhượng sau khi có sự đồng ý rõ ràng: Sau khi nhận được sự đồng ý rõ ràng từ bạn, chúng tôi sẽ chuyển nhượng thông tin cá nhân của bạn cho các bên khác;

Trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc thanh lý do phá sản, nếu liên quan đến việc chuyển nhượng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ yêu cầu công ty, tổ chức mới nắm giữ thông tin cá nhân của bạn tiếp tục tuân thủ Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này, nếu không chúng tôi sẽ yêu cầu công ty, tổ chức đó cần yêu cầu lại sự cho phép của bạn.

4) Tiết lộ công khai

Chúng tôi chỉ sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Sau khi nhận được sự đồng ý rõ ràng từ bạn;

Dựa trên yêu cầu bắt buộc của pháp luật: Trong trường hợp pháp lý, quy trình pháp lý, vụ kiện hoặc yêu cầu bắt buộc từ cơ quan chính phủ, chúng tôi có thể sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

 

6. Không theo dõi

Trang web này không hưởng ứng với tín hiệu "Không theo dõi", nhưng chúng tôi sẽ không theo dõi hoạt động của bạn trên các trang web của bên thứ ba, chúng tôi cũng không cho phép bên thứ ba theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn qua các trang web.

 

7. Làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi đã sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp với tiêu chuẩn ngành để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, ngăn chặn truy cập, tiết lộ, sử dụng, sửa đổi, hủy hoặc làm mất dữ liệu không được ủy quyền. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý có thể để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Ví dụ, các biện pháp vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý để phòng vệ và bảo vệ thông tin và dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi. 

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý có thể để đảm bảo không thu thập thông tin cá nhân không liên quan. Chúng tôi chỉ sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được các mục đích mà Chính sách này mô tả, trừ khi cần phải kéo dài thời gian lưu trữ hoặc được phép theo pháp luật.

Chúng tôi sẽ định kỳ cập nhật và công khai nội dung liên quan đến báo cáo về rủi ro an ninh, đánh giá tác động an ninh thông tin cá nhân và các vấn đề liên quan.

Môi trường Internet không phải lúc nào cũng an toàn 100%, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn của bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi.

Trong trường hợp xảy ra sự cố về an ninh thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo yêu cầu mà pháp luật quy định: các thông tin cơ bản về sự cố an ninh và các tác động có thể xảy ra, các biện pháp đã được hoặc sẽ được thực hiện, các lời khuyên để tự bảo vệ và giảm thiểu rủi ro, các biện pháp khắc phục cho bạn. Chúng tôi sẽ thông báo về tình hình sự cố qua email, thư, điện thoại, thông báo và cách khác, nếu không thể thông báo trực tiếp cho mỗi cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo một cách hợp lý và hiệu quả thông qua thông báo công khai.

Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tự nguyện báo cáo cho các cơ quan quản lý về việc xử lý sự cố an ninh thông tin cá nhân theo yêu cầu của họ.

 

8. Quyền của bạn

Theo luật pháp, quy định và tiêu chuẩn liên quan tại Trung Quốc cũng như các quốc gia, khu vực khác, để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bạn có quyền thực hiện các quyền sau:

1) Sửa thông tin cá nhân của bạn

Khi bạn phát hiện thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý có sai sót, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa đổi. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào thông qua biểu mẫu trên trang web hoặc email. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu sửa đổi của bạn trong vòng 30 ngày.

2) Xóa thông tin cá nhân của bạn

Trong các trường hợp sau đây, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn:

Nếu việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi vi phạm các quy định pháp luật;

Nếu chúng tôi thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn;

Nếu việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi vi phạm các thỏa thuận với bạn;

Nếu chúng tôi đáp ứng yêu cầu xóa thông tin của bạn, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho các tổ chức đã nhận thông tin cá nhân của bạn từ chúng tôi để yêu cầu họ xóa thông tin đó, trừ khi có quy định khác của pháp luật hoặc họ đã được ủy quyền độc lập từ bạn.

Sau khi bạn xóa thông tin từ dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ không xóa ngay lập tức thông tin tương ứng trong hệ thống sao lưu, nhưng chúng tôi sẽ xóa thông tin ngay sau đó khi cập nhật sao lưu.

Bạn có thể chọn không nhận thông tin mà chúng tôi gửi bằng cách sử dụng cách thức hủy đăng ký được nêu trong email mà chúng tôi gửi cho bạn. Hoặc bạn có thể gửi email đến marketing01@shangxieshangyun.com. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, trong vòng một tháng kể từ khi nhận được yêu cầu hủy đăng ký của bạn để thực hiện yêu cầu của bạn, nhưng trong vòng mười ngày làm việc kể từ khi bạn yêu cầu hủy đăng ký, trong quá trình chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn, bạn có thể tiếp tục nhận được thông tin từ chúng tôi.

 

9. Lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân trong thời gian cần thiết và liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Các tiêu chuẩn để xác định thời gian lưu trữ bao gồm:

1)Thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ và thực hiện hoạt động kinh doanh;

2)Loại thông tin cá nhân được thu thập;

3)Chúng tôi liệu có nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng hoặc nghĩa vụ tương tự để lưu trữ thông tin cá nhân liên quan (ví dụ như luật lưu trữ dữ liệu bắt buộc, lệnh của chính phủ về việc lưu trữ dữ liệu liên quan đến các vụ án); và có cần lưu trữ thông tin cá nhân liên quan để đối mặt với các vụ kiện tụng hoặc tranh chấp đang diễn ra hoặc sắp xảy ra.

 

10. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về an ninh

Bạn nên hiểu rằng, không có phương tiện truyền dữ liệu nào trên Internet là hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo hoặc cam kết an toàn của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng cần chịu trách nhiệm về rủi ro của việc truyền thông tin như vậy cho chúng tôi.

 

11. Liên kết đến các trang web khác

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web này và không áp dụng cho bất kỳ trang web khác mà chúng tôi có thể liên kết đến. Chúng tôi cung cấp các liên kết này để cung cấp sự tiện lợi và thông tin thêm cho bạn. Các liên kết này không biểu thị mối liên hệ hoặc tài trợ của chúng tôi với các trang web của bên thứ ba, cũng không biểu thị sự chấp nhận của chúng tôi đối với thông tin có trong các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các trang web đó hoặc về chính sách hoặc thực hành bảo vệ thông tin cá nhân của các trang web đó.

 

12. Thông báo về thay đổi

Theo nhu cầu, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào,

nhưng chúng tôi sẽ không giảm quyền lợi mà bạn có theo Chính sách bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này trên trang này.

Đối với những thay đổi quan trọng, chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông báo rõ ràng hơn (bao gồm việc thông báo qua email đối với một số dịch vụ, mô tả cụ thể về những thay đổi trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân).

Những thay đổi quan trọng được đề cập trong Chính sách bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

1)Mô hình dịch vụ của chúng tôi có thay đổi quan trọng. Ví dụ như mục đích xử lý thông tin cá nhân, loại thông tin cá nhân được xử lý, cách sử dụng thông tin cá nhân, v.v.;

2)Chúng tôi có thay đổi quan trọng về cấu trúc sở hữu, cấu trúc tổ chức, v.v. Ví dụ như thay đổi do điều chỉnh kinh doanh, phá sản hoặc sáp nhập v.v. gây ra thay đổi chủ sở hữu;

3)Đối tác chính để chia sẻ, chuyển nhượng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân có thay đổi;

4)Quyền lợi của bạn liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân và cách thức thực hiện chúng có thay đổi quan trọng;

5)Bộ phận chịu trách nhiệm về an ninh thông tin cá nhân, thông tin liên lạc và kênh phản ánh khiếu nại có thay đổi;

6)Báo cáo đánh giá tác động an ninh thông tin cá nhân cho thấy có rủi ro cao.

Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra các điều khoản mới nhất của Chính sách bảo mật. Khi Chính sách bảo mật được sửa đổi và công bố trên trang này, nó sẽ có hiệu lực và thay thế Chính sách cũ. Bạn có thể truy cập trang web để xem Chính sách mới nhất bất cứ lúc nào, nếu bạn không đồng ý với Chính sách bảo mật đã được cập nhật, bạn có thể và nên ngừng sử dụng dịch vụ mà trang web này cung cấp; Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ mà trang web cung cấp, điều đó sẽ được xem là bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật đã được sửa đổi. Chúng tôi cũng sẽ lưu trữ phiên bản cũ của Chính sách bảo mật này để bạn tham khảo.

 

13. Thông tin Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ qua địa chỉ email marketing01@shangxieshangyun.com.

 

Số điện thoại:

+86 712 8285558

扫码关注

WeChat quan tâm

  Đường dây nóng dịch vụ toàn cầu

  +86 712 8285558

  đường dây nóng miễn phí

  Kinh doanh và Hợp tác

  marketing01@shangxieshangyun.com

  Chào mừng bạn đến liên hệ

  Lĩnh vực điện tử:

  +86-150-7212-7088/marketing01@shangxieshangyun.com


  Ô tô/Năng lượng mới:

  +86-150-0729-0873/marketing07@shangxieshangyun.com


  Lĩnh vực xây dựng:

  +86-151-7131-5937/marketing05@shangxieshangyun.com


  Khu vực đóng gói đệm:

  +86-151-7124-3405/marketing02@shangxieshangyun.com

  Nếu bạn có bất kỳ liên hệ kinh doanh, phản hồi dịch vụ, tư vấn mua hàng, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi

  Chúng tôi sẽ phản hồi ngay khi nhận được thông tin

  nộp
© 2024 XIANGYUAN NEW MATERIAL All RIGHTS RESERVED.
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Digital BY VTHINK

Điện thoại:+86 712 8285558

Hộp thư:marketing01@shangxieshangyun.com

Lĩnh vực điện tử:

+86-150-7212-7088/marketing01@shangxieshangyun.com


Ô tô/Năng lượng mới:

+86-150-0729-0873/marketing07@shangxieshangyun.com


Lĩnh vực xây dựng:

+86-151-7131-5937/marketing05@shangxieshangyun.com


Khu vực đóng gói đệm:

+86-151-7124-3405/marketing02@shangxieshangyun.com

© 2024 XIANGYUAN NEW MATERIAL All RIGHTS RESERVED.
Digital BY VTHINK

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Để bạn có một trải nghiệm tối ưu khi lướt web, bạn cần đồng ý với cách chúng tôi dùng Cookies. Để tìm hiểu thêm về Cookies, hãy đọc trang web của chúng tôi CHÍNH SÁCH BẢO MẬT。
fun88手机版,fun88首页,fun88体育首页下载,fun88体育官网登录,fun88体育网站,fun88官方网站下载